Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017
Cập nhật: 30-01-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ…

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017 Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017
Cập nhật: 30-01-2018

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2017 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm…

Báo cáo tài chính Quý III/2017 Báo cáo tài chính Quý III/2017
Cập nhật: 30-10-2017

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III/2017 2. Báo cáo tài chính hợp nhất QUý III/2017 3.…

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017
Cập nhật: 14-08-2017

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận so với cùng…

Báo cáo tài chính Quý II/2017 Báo cáo tài chính Quý II/2017
Cập nhật: 20-07-2017

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý I/2017 Báo cáo tài chính Quý I/2017
Cập nhật: 20-04-2017

Báo cáo tài chính Quý I/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09-03-2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật: 21-02-2017

1.Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý III/2016 Báo cáo tài chính Quý III/2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo tài chính Quý III/2016