Danh sách cổ đông có địa chỉ không rõ ràng (không gửi được thư mời)    
Cập nhật: 13-06-2018
Xem lịch sử tin bài

STT Họ tên Số CMND Địa chỉ
1 Hoàng Văn ánh 141906739 Tân Tiến – Châu Giang – Hải Hưng
2 Hoàng Xuân Nguyên 182473863 Hưng Xuân – Hưng Nguyên – Nghệ An
3 Hà Đình Thủ 080657933 Thượng Bằng La Văn Chấn Yên Bái
4 Hồ Văn Cường 125009498 Lam Cầu – Hoài Thượng – Thuận Thành – Bắc Ninh
5 Lã Văn Chinh 162129878 Hải Hà – hải Hậu – Nam Hà
6 Lê Văn Thanh 172185972 Hải Thanh – Tỉnh Gia – Thanh Hoá
7 Lê Xuân Biên 135275760 Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
8 Mai Thị Lan 172705009 Nga Hải – nga Sơn – Thanh Hoá
9 Nguyễn Cảnh Hùng 182169690 Thị Xã Cửa Lò – Nghệ An
10 Nguyễn Sỹ Trọng 182445592 Quỳnh Thắng – Quỳnh Lưu – Nghệ An
11 Nguyễn Thuý Vy 182134073 Lê Mao – TP Vinh Nghệ An
12 Nguyễn Thị Dung 091556738 Trầm Hương, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên
13 Nguyễn Thị Huyên 125584735 Phố Và – Hạp Lĩnh – TP Bắc Ninh – Bắc Ninh
14 Nguyễn thị Hương 135380387 Ngô Quyền,Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc
15 Nguyễn Thị Hương 125248923 Thất Gian – Châu Phong – Quế Võ – Bắc Ninh
16 Nguyễn Thị Nhung 030214402 Hùng Thắng – Tiên Lãng – Hải Phòng
17 Nguyễn Thị Nhất 121315769 Phố Và – Hạp Lĩnh – Bắc Ninh – Bắc Ninh
18 Nguyễn Thị Xuân Duyên 125415972 Xóm Chùa – Lạc Vệ – Tiên Du – Bắc Ninh
19 Nguyễn Tử Cường 164149507 Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình
20 Nguyễn Văn Cường 011720697 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
21 Nguyễn Văn Cường 100673836 Hà Khẩu TP Hạ Long – Quảng Ninh
22 Nguyễn Đắc Quỳnh Anh 060689571 Hợp Minh – Trấn Yên – Yên Bái
23 Phan Văn Tươi 181791437 Võ Liệt – Thanh Chương – Nghệ An
24 Phạm Thị Oanh 101283348 Kim Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh
25 Trần Văn Giáp 186067626 0935433433_(22021984)_Nam Phúc Nam Đàn Nghệ An
26 Vũ Minh Đức 162165454 Nghĩa Phúc – Nghĩa Hưng – Nam Định
27 Vũ Thị Hảo 101041986 Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
28 Vũ Thị Thuỳ Linh 191321870 Thị Trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ
29  Trần Hải Dương 182324153 Nghĩa Hành – tân Kỳ – Nghệ An