Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài