Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17    
Cập nhật: 08-05-2019
Xem lịch sử tin bài

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101476469 ngày 07/05/2019 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 17, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

 • Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
 • Mã chứng khoán: SRA
 • Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
 • Điện thoại: 024 6683602
 • Website: https://sara.com.vn/
 1. Thông tin trước khi thay đổi:
 • Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần:10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 2.000.000

 1. Thông tin sau khi thay đổi:
 • Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 18.000.000

 1. Lý do thay đổi (nếu có): Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
 2. Ngày có hiệu lực: 07/05/2019
 3. Ngày Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 08/05/2019
 4. Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 17