SRA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
1. Thời gian: 7h30, ngày 23 tháng 05 năm 2010
2. Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Kinh Đô  – Số 292 phố Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
3. Nội dung chính của Đại hội:
– Báo cáo kết quả kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2009.
– Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2010.
– Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty.
– Báo cáo kế hoạch tăng vốn 2010.
– Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.
– Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
– Các vấn đề nghị sự khác …
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 06/05/2010
5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận Giấy ủy quyền: Hạn cuối ngày 20/05/2010
6. Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo đường bưu điện, hoặc fax về số 04.62818180 trước ngày 20/05/2010.
7. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Ban Quan hệ Cổ đông – Phòng 908, tòa nhà 24T1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.62818182 hoặc truy cập trang web
http://www.sara.vn hoặc dowload tại đây:
Thông báo mời họp
– Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông công ty CP SARA 2010
– Báo cáo kiểm toán SRAV1
– Uỷ quyền họp ĐHCĐ 2010

Người được uỷ quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
– Thông báo mời họp
– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
– Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
9. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty
Cổ phần Sara Việt Nam năm 2010.
Thông báo này thay cho thư mời

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Khắc Hùng
(Đã ký