SRA: Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

                     

Kính gửi:          – ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

                              -SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

 

– Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

– Mã chứng khoán: SRA

– Địa chỉ trụ sở chính: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hà Nội

– Điện thoại:                                Fax:

– Website: www.sara.com.vn
Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 50/2016/SRA ngày 11/08/2016 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Công ty Cổ phần Sara Việt Nam với nội dung như sau:

– Ông/Bà (Họ và tên):  Nguyễn Giang Nam

– Ngày sinh: 31/07/1983

– Số CMND/Hộ chiếu: 037083000016                       Ngày cấp: 25/01/2013

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

– Địa chỉ thường trú: Tổ 45B Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

– Điện thoại cơ quan:                                      Fax:

– Điện thoại di động:                                       Địa chỉ email: chungkhoansra@gmail.com

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết:

được Công ty chúng tôi uỷ quyền là “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam thay cho ông Nguyễn Thế Sơn có hiệu lực kể từ ngày  16/08/2016 đến  khi có thông báo thay đổi bằng văn bản.

Trân trọng!