SRA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu    
Cập nhật: 07-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:Công ty cổ phần Sara Việt Nam
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam
Mã chứng khoán: SRA
Mã ISIN: VN000000SRA0
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019
– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
– Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
– Mã quyền mua: MIRSRA191
– Mã ISIN quyền mua: VNMIRSRA1911
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 25/01/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 22/02/2019)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 16.000.000 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 1:8 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 8 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Do cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:8 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ. Sau khi kết thúc chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu mà Công ty không bán hết số cổ phiếu như đăng ký, theo ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 18 cổ phiếu SRA. Khi đó, cổ đông A sẽ được phân bổ 18 quyền mua. Số lượng cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được mua là 18 x 8 = 144 cổ phiếu.
–     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 15/02/2019
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019.
– Các hạn chế liên quan tới việc hạn chế chuyển nhượng:
+ Số lượng cổ phần phát hành ra công chúng là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phân phối;
+ Đối với cổ phiếu không chào bán hết cho cổ  đông hiện hữu được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sara Việt Nam – Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sara Việt Nam.
+ Số tài khoản: 062704060065317
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng – Phòng giao dịch Đại Kim
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/01/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN SRA

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam
– Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2019
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/01/2019.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 15/02/2019.
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 19/02/2019.
– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 21/02/2019.
– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành