SRA:Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ tên: Lê Phương Nam

Số CMND: 040082000038

Địa chỉ: C4, lô 8 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật mới

Họ tên: Đặng Quang Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số CMND: 031061001677 Cấp ngày:14/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: An Đồng, An Dương, Hải Phòng