SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

  • Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh kể từ ngày 04/11/2016.
  • Bổ nhiệm bà Phạm Thị Minh Thư giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/11/2016.