Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018    
Cập nhật: 29-05-2018
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã chứng khoán: SRA) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

 1. Thời gian: 14 giờ 30 phút , ngày 29 tháng 06 năm 2018
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam, số 84 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017;
 • Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 • Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017;
 • Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 • Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; phân phối lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2018; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
 • Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính;
 • Tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng;
 • Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán SRA theo danh sách chốt quyền ngày 24/05/2018.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2018 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Địa chỉ: Biệt thự số 35, BT5, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04 66863602                             Email: chungkhoansra@gmail.com

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải cập nhập trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.sara.com.vn

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) và CMND của người ủy quyền để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!