Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    
Cập nhật: 12-06-2017
Xem lịch sử tin bài

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin thông báo về thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

–     Thời gian tổ chức họp:  09h00 ngày 25/06/2017

–    Địa điểm họp: Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội