Máy x quang di động
(1 model)
Giá đỡ detector
(1 model)