Thiết bị Obayashi - Nhật Bản
Máy x quang di động
(1 model)
Giá đỡ detector
(1 model)