Thiết bị Tokyoiken - Nhật Bản
Máy trị liệu hồng ngoại Super lizer
(1 model)