Công văn của VSD về danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản Công văn của VSD về danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: 06/10/2021

Công văn của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – ngày ĐKCC 22/10/2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – ngày ĐKCC 22/10/2021
Cập nhật: 29/09/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ…

Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021 Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021
Cập nhật: 29/09/2021

Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý…

Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn thành lập Công ty CP Phòng khám Việt Nam – Osaka Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn thành lập Công ty CP Phòng khám Việt Nam – Osaka
Cập nhật: 17/09/2021

Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn thành lập Công ty CP Phòng khám Việt…

Nghị quyết HĐQT thành lâp Ủy ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động Nghị quyết HĐQT thành lâp Ủy ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động
Cập nhật: 09/09/2021

Nghị quyết HĐQT thành lâp Ủy ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt…

CBTT Công văn UBCKNN về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa CBTT Công văn UBCKNN về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Cập nhật: 08/09/2021

Công văn UBCKNN về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 25/08/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 Giải trình chênh lệch lợi…

CBTT Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 25/08/2021

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 Giải trình chênh lệch lợi nhuận

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: 20/08/2021

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông…

CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 21 CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 21
Cập nhật: 05/08/2021

CBTT Giấy ĐKKD thay đổi lần thứ 21