Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 11/04/2017

Ngày 11/04/2017, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã có công văn số 12/2017/SRA…

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Hữu Hải Long Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Hữu Hải Long
Cập nhật: 10/04/2017

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Hải Long- Mã chứng khoán: SRA…

Báo cáo thường niên SRA năm 2016 Báo cáo thường niên SRA năm 2016
Cập nhật: 22/03/2017

Báo cáo thường niên 2016

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát
Cập nhật: 21/03/2017

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017
Cập nhật: 16/03/2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (V/v báo…

SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09/03/2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật: 21/02/2017

1.Download Fille  đình kèm

Bản cáo bạch SRA Bản cáo bạch SRA
Cập nhật: 21/02/2017

  Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết…

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21/02/2017

  Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 File đính kèm