Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1/2021
Cập nhật: 04/08/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông…

Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty con tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Lạng Sơn Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty con tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Lạng Sơn
Cập nhật: 04/08/2021

Nghị quyết HĐQT thành lập Công ty con tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Lạng…

Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty CP sản xuất phần mềm Y tế Việt; Công ty CP Phòng khám Tân Triều Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty CP sản xuất phần mềm Y tế Việt; Công ty CP Phòng khám Tân Triều
Cập nhật: 30/07/2021

Nghị quyết HĐQT góp vốn thành lập Công ty CP sản xuất phần mềm Y…

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
Cập nhật: 30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 và Giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 và Giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 29/07/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021 Giải trình lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 và Giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 và Giải trình lợi nhuận
Cập nhật: 29/07/2021

Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2021 Giải trình lợi nhuận

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang
Cập nhật: 26/07/2021

Nghị quyết HĐQT góp vốn vào Công ty CP Phòng khám Healthcare Hậu Giang

Nghị quyết HĐQT thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty con Nghị quyết HĐQT thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty con
Cập nhật: 08/07/2021

Nghị quyết HĐQT thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại Công ty con

Nghị quyết HĐQT Thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty Nghị quyết HĐQT Thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của Công ty
Cập nhật: 06/07/2021

Nghị quyết HĐQT Thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của…

CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
Cập nhật: 02/07/2021

CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021