Chi tiết sản phẩm
  • Máy chụp răng toàn cảnh kỹ thuật số
  • Model: PAXRAK-D
  • Hãng sản xuất: Kinki Roentgen - Nhật bản
  • Mô tả sản phẩm:
  • (DIGITAL DENTAL PANORAMIC X RAY)

Sản phẩm liên quan
Máy chụp răng toàn cảnh (DENTAL PANORAMIC X RAY)