Chi tiết sản phẩm
 • Máy XN miễn dịch tự động AIA - 2000
 • Model: AIA - 2000
 • Hãng sản xuất: Tosoh - Nhật bản
 • Mô tả sản phẩm:
 • • Thông lượng: 200 tests/giờ
  • Nguyên lý: Miễn dịch Enzyme huỳnh quang (FEIA)
  • Lấy mẫu: sử dụng đầu côn dùng một lần với chức năng cảm biến mức mẫu
  • Thể tích lấy mẫu: 10 – 25 µl
  • Tiền xử lý mẫu: tự động xử lý 10 phút ở 370C
  • Số lượng mẫu: 200 mẫu. STAT sử dụng rack ưu tiên

   

  AUTOMATED ENZYME IMMUNOASSAY ANALYZER

   

  –  Advanced Immunoassay Testing
  –  Thoughput: 200 tests per hour
  –  Principle: Flourescence Enzyme Immunoassay
  –  Sampling: Using dedicated disposable conductive tip equipped with function of sample level detection
  –  Sample volume: 10 – 125 µl
  –  Specimen pretreatment:automatic pretreatment (10 min, at 370C)
  –  Specimen set count:200 specimens. STAT using the Priority rack

Sản phẩm liên quan
Máy XN sinh học phân tử tự động Máy xét  nghiệm sinh học phân tử tự động Hệ thống TRCReady đảm bảo thực hiện xét nghiệm tự động…
Máy XN miễn dịch tự động AIA -360 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động AIA -360 • Thông lượng: 36 tests/giờ • Nguyên lý: Miễn dịch Enzyme…
Máy XN miễn dịch tự động AIA - 900 • Thông lượng: 90 tests/giờ • Nguyên lý: Miễn dịch Enzyme huỳnh quang (FEIA) • Lấy mẫu: sử dụng đầu…