Báo cáo không còn là cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES Co.,LTD Báo cáo không còn là cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES Co.,LTD
Cập nhật: 16-01-2019

Thông tin cổ đông: AIZAWA SECURITIES Co.,LTD Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 106.600…

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn
Cập nhật: 15-01-2019

Thông tin cổ đông: Bùi Ngọc Tuấn Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 124.700…

Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
Cập nhật: 09-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM ————————-  Số: 09.01/2019/NQHĐQT/SRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

SRA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu SRA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: 07-01-2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: 27-12-2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu Thông báo phát hành cổ phiếu
Cập nhật: 27-12-2018

Thông báo phát hành cổ phiếu

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán & Bản cáo bạch Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán & Bản cáo bạch
Cập nhật: 26-12-2018

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán Bản cáo bạch

Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ - Đặng Quang Nam, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ - Đặng Quang Nam, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Cập nhật: 11-11-2018

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch…

Nghị quyết Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữ Nghị quyết Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữ
Cập nhật: 01-11-2018

  CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM —***— Số: 31.10/2018/NQ-HĐQT/SRA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

ĐẶNG QUANG NAM - CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP ĐẶNG QUANG NAM - CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP
Cập nhật: 07-10-2018

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch…