Thông báo Giấy chứng nhận doanh nghiệp của công ty con Thông báo Giấy chứng nhận doanh nghiệp của công ty con
Cập nhật: 23-08-2017

Thông báo Giấy chứng nhận doanh nghiệp của công ty con creditos rapidos

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con
Cập nhật: 10-08-2017

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con

Thông báo thay đổi mô hình công ty Thông báo thay đổi mô hình công ty
Cập nhật: 10-08-2017

Thông báo thay đổi mô hình công ty

Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con
Cập nhật: 10-08-2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con
Cập nhật: 08-08-2017

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017
Cập nhật: 13-07-2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017
Cập nhật: 30-06-2017

Ngày 30/06/2017, Công ty CP Sara Việt Nam ký hợp đồng số 17.06/2017/HĐKT-IFC với Công ty TNHH Kiểm toán và…

Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Cập nhật: 27-06-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM ————————-  Số: 27.06.2/2017/NQHĐQT/SRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

Thông báo về việc bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Thông báo về việc bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật: 27-06-2017

Ngày 27/06/2017, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty đã họp và thống nhất…

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP SARA VIỆT NAM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP SARA VIỆT NAM
Cập nhật: 27-06-2017

Ngày 25/6/2017 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ…