Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát
Cập nhật: 21-03-2017

Thông báo cổ phiếu SRA ra khỏi diện kiểm soát

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017
Cập nhật: 16-03-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM (V/v báo cáo kết quả kinh doanh…

SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09-03-2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Download Fille  đình kèm

SRA:Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty và thành lập các tiểu ban của HĐQT SRA:Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty và thành lập các tiểu ban của HĐQT
Cập nhật: 21-02-2017

1.Quy chế quản trị nội bộ Công ty

SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT
Cập nhật: 21-02-2017

Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh…

SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty SRA:Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty
Cập nhật: 21-02-2017

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân Anh kể từ ngày 04/11/2016.…

SRA:  Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 SRA: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
Cập nhật: 21-02-2017

1.Download file đính kèm

SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính SRA: Công văn gửi UBCK về việc xác định cá nhân gây ra lỗi vi phạm hành chính
Cập nhật: 21-02-2017

1.Download file đính kèm