Công văn của UBCK chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2020 Công văn của UBCK chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2020
Cập nhật: 21-01-2020

Công văn của UBCK chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Cập nhật: 21-01-2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn Báo cáo tiến độ sử dụng vốn
Cập nhật: 12-12-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang NQ HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang
Cập nhật: 01-11-2019

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Cập nhật: 23-08-2019

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019
Cập nhật: 29-07-2019

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
Cập nhật: 17-07-2019

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Cập nhật: 02-07-2019

Ngày 02/07/2019, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã ký Hợp đồng số 0207.02/2019/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm…

Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng
Cập nhật: 30-06-2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội,…

Danh sách thư mời họp ĐHĐCĐ bị hoàn lại Danh sách thư mời họp ĐHĐCĐ bị hoàn lại
Cập nhật: 28-06-2019

STT Tên người nhận Tỉnh phát 1 ĐINH CÔNG HÀO Bà Rịa Vũng Tàu 2 NGUYỄN VĂN LẮM Quảng Ngãi…