Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019
Cập nhật: 29-07-2019

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin Thông báo thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
Cập nhật: 17-07-2019

Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Cập nhật: 02-07-2019

Ngày 02/07/2019, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã ký Hợp đồng số 0207.02/2019/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm…

Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng
Cập nhật: 30-06-2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội,…

Danh sách thư mời họp ĐHĐCĐ bị hoàn lại Danh sách thư mời họp ĐHĐCĐ bị hoàn lại
Cập nhật: 28-06-2019

STT Tên người nhận Tỉnh phát 1 ĐINH CÔNG HÀO Bà Rịa Vũng Tàu 2 NGUYỄN VĂN LẮM Quảng Ngãi…

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với công ty con Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với công ty con
Cập nhật: 27-06-2019

  CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM —***— Số: 27.06/2019/NQ-HĐQT/SRA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM…

Thư mời, thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thư mời, thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Cập nhật: 18-06-2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM  …

LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐÃ BÁN 700.000 CP LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐÃ BÁN 700.000 CP
Cập nhật: 10-06-2019

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thu Huyền – Mã chứng khoán: SRA – Số lượng cổ…

LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 700.000 CP LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐĂNG KÝ BÁN 700.000 CP
Cập nhật: 04-06-2019

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thu Huyền – Mã chứng khoán: SRA – Số lượng cổ phiếu…

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019 Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2019
Cập nhật: 16-05-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM ————————-  Số: 15.05/2019/NQHĐQT/SRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…