Báo cáo kiểm toán vốn Báo cáo kiểm toán vốn
Cập nhật: 20-03-2019

Báo cáo kiểm toán vốn

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
Cập nhật: 07-03-2019

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông chiến lược Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông chiến lược
Cập nhật: 05-03-2019

Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông chiến lược

Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn
Cập nhật: 21-01-2019

Họ tên cổ đông: Bùi Ngọc Tuấn Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao…

Báo cáo không còn là cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES Co.,LTD Báo cáo không còn là cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES Co.,LTD
Cập nhật: 16-01-2019

Thông tin cổ đông: AIZAWA SECURITIES Co.,LTD Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 106.600…

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn
Cập nhật: 15-01-2019

Thông tin cổ đông: Bùi Ngọc Tuấn Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 124.700…

Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT
Cập nhật: 09-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM ————————-  Số: 09.01/2019/NQHĐQT/SRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

SRA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu SRA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: 07-01-2019

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên…

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: 27-12-2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu Thông báo phát hành cổ phiếu
Cập nhật: 27-12-2018

Thông báo phát hành cổ phiếu