Máy Super Lizer (hãng Tokyo Iken)- Đột phá mới trong lĩnh vực trị liệu bằng tia hồng ngoại. Máy Super Lizer (hãng Tokyo Iken)- Đột phá mới trong lĩnh vực trị liệu bằng tia hồng ngoại.
Cập nhật: 21/04/2017

Máy Super Lizer hiện nay đã được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực điều…