Chi tiết sản phẩm
 • Hệ thống khí y tế
 • Model:
 • Hãng sản xuất: Air water - Nhật bản
 • Mô tả sản phẩm:
 • (MEDICAL GAS SYSTEM)

  – Thiểt bị hóa hơi/Vaporizer: Khí gas lỏng được hóa hơi và cung cấp cho nhà xưởng
  The liquid gas is vaporized and delivered to the factory
  – Bình chứa khí hóa lỏng di động/Portable Liquid Container: Cung cấp một cách tiện lợi bằng cách sử dụng bồn chứa khí hóa lỏng di động (Oxy, nitơ, Argon, khí CO2)
  Convenient supply by using Portable Liquid Container (Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon dioxide)
  – Chai khí/Gas cylinder:  Cung cấp các loại chai khí linh hoạt thích hợp với các mục đích sử dụng (Oxy, nitơ, Argon, khí CO2, khí trộn). Thiết bị cần thiết cho việc cung cấp khí gas.
  Flexible Cylinder in accordance with usage purpose (Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon dioxide, Mixed gas). Equipment necessary to gas supply.
  – Thiết bị liên quan đến khí gas công nghiệp/Gas Related Equipment: Thiết bị, dụng cụ liên quan đến việc cung cấp khí gas; máy hàn và vật liệu tiêu hao cho máy hàn.

  Gas supply facilities, Gas related equipment, welding machine, welding lod.

Sản phẩm liên quan