Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019
Cập nhật: 25-04-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019
Cập nhật: 25-04-2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
Cập nhật: 27-03-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 Giải trình hồi tố trên BCTC hợp nhất Giải trình…

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ)
Cập nhật: 26-03-2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ) Giải trình lợi nhuận tăng trên 10%

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018
Cập nhật: 10-01-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2018 Công văn giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng…

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018 Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018
Cập nhật: 10-01-2019

Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2018 Công văn giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ…

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018
Cập nhật: 09-10-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với…

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018
Cập nhật: 09-10-2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng…

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018 Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018
Cập nhật: 10-08-2018

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018 Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm…

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018
Cập nhật: 10-08-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 Công văn giải trình chênh lệch trước và sau…